yükleniyor
Ücretsiz İlan Ver!

Çağrı Merkezi / 05327449459

Ergene Satılık Arsa

Anasayfa / Ergene Satılık Arsa
Sevdiklerinizle Paylaşın

Ergene Satılık Arsa

Ergene, Velimeşe, Osmanlı Rus savaşından sonra balkanlardan (Bulgaristan-Yugoslavya) göç edenlerin yerleşmesiyle kurulmuştur. 1877-1878 Osmanlı Rus savaşında (Hicri 1293) Osmanlı Devletinin Ruslar karşısında yenilgiye uğraması ve Balkanların da elden çıkmasıyla oradaki Türklerin bir kısmının geriye dönmeleriyle Trakya'da birçok yerleşim alanı oluşmuştur.


İşte bu yerleşim alanlarından birisi Velimeşe'dir. İlk önce 39 hane gelmiştir. Halk buraya yerleşmeden önce burası "Velipaşa" adında bir paşaya çiftlik olarak verilmiştir. "Velipaşa Çiftliği" diye anılan bu yer meşe olması sebebiyle "Velipaşa " kelimesinin "Veli" kısmı ile "Meşe" kelimesinin birleşmesi sonucu "Velimeşe"adını almıştır.


Velimeşe'nin kuruluşunu iki zaman dilimine ayırmak mümkündür. Birincisi 1877-1878 Osmanlı Rus savaşına kadar " Velipaşa Çiftliği" bir çiftlik olarak kullanılmasıdır." Velipaşa Çiftliği" Devlete ait olan ve askerlerin eğitim ve barınmalarını sağlayan bir yerdir. Bu çiftlik devletin himayesinde ve asker yetiştiren bir kurumdur.


İkincisi 1877-1878 Osmanlı - Rus savaşından sonra Balkanlardan gelenlerin yerleşmesiyle çiftlik özelliğini kaybederek köy durumuna gelmiştir. Buruda yaşayanlann sayısı göç nedeniyle bir hayli artmıştır. Burasının meşelik bir yer olması da yerleşim birimi olmasında en önemli etken olmuştur.


Yukarıda bahsettiğimiz gibi "Veli"Meşe" adlarının birleşmesiyle köy Çiftlik olmaktan çıkmış ve "Velimeşe"adını almıştır. İlk gelenler Tırnova kazası ile Balvan köylerinden gelerek yerleşmişlerdir. İlk gelen ailelerden bilinenler Hüsmen Ağa, Karamemiş, Hacı Kadir Ağa ve Eyüp Ağalardır.


Bütün Trakya gibi Velimeşe de Balkan savaşlarından etkilenmiş ve halk göçle karşı karşıya kalmıştır.


Velimeşe'nin en önemli tarihi eseri olarak "Velimeşe Camii" söylenebilir. Velimeşe Camii, 1876 yılında yapılmıştır. Camii yaptıran ikinci Abdülhamit handır. Mimarı ise belli değildir. Taş ve tuğla'dan yapılmıştır. Üstü kiremit örtülüdür. Camii 150 m2 'dir. Tek Şerefeli minaresi vardır. Camii avlusu ile birlikte 2500 m2'dir. Camiinin kapasitesi 350 kişidir. Bu cami yerine yeni cami inşaa edilmiştir.


Balkan Savaşı ve mütarekede Velimeşe'de yaşananlar şöyledir: Balkan devletleri kendi aralannda anlaşarak 30 Eylül 1912 'de Savaş ilan ettiler. Kardağ, 8 Ekim 1912'de Kuzey Arnavutluk ve Yeni Pazar Sancağına girerek savaşı başlattı. Bunu diğer Balkan devletleri izledi. Bulgarlar Kırklareli'yi alıp (22-24- Ekim) Edirneyi kuşattı. Osmanlı ordusu geri çekildi.


Lüleburgaz 'da yeni bir savunma hattı kuruldu. Bulgarlar bu hattı da aşıp (22 Ekim-2 Kasım) İstanbul'dan önceki son savunma hattı olan Çatalca'ya doğru yürüdüler.


Velimeşe işgal edilmeden halk kafileler halinde İstanbul'a varmaya çalışıyordu. Halk bu yolculukta bir çok zorluklarla karşılaşıyor ve hayvanları güçlü olanlar İstanbul'a ulaşabiliyordu.


İstanbul'a göç edenler camilere yerleştirildi ve onlara yemek dağıtıldı. Bulgarlar, 20-30 Haziran gecesi Mekodanya'daki müttefikleri Sırbistan ve Yunanistan'a saldırdı. Romanya ve Karadağ da Sırbistan ve Yunanistan'a katılınca Bulgarlar gerilemek zorunda kaldı. Böylece Çerkezköy, Velimeşe ve Çorlu kurtulmuş oldu. 21 Temmuz'da Osmanlı Ordusu hiç bir direnme ile karşılaşmadan Edirne'ye girdi.


VelimeşeBirinci Dünya Savaşının sona ermesi ve Mondros mütarekesinin imzalanmasından (30 Ekim 1918) sonra Trakya İtilaf devletlerince denetim altına alınmaya başlandı. 4 Kasım 1918 'de bir Fransız alayı Uzunköprü-Sirkeci Demiryolu hattını işgal etti ve Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy istasyonlarını denetim altına aldı. Trakya bölgesi ve Velimeşe için acı günler 20 Temmuz 1920'de Yunanlıların Tekirdağ kıyılarına saldırısıyla başladı.


20 Temmuz 1920 Salı sabahı tan yeri ağarırken Velimeşeliler ve civar halk top sesleri ile uyanıyordu.


Çorlu'da bulunan Tekirdağ'daki 55. Tümen'e bağlı 168. alay Yunan ilerleyişi karşısında tutunamadı ve mevzilerini terk etti. 170.Alay'ın bazı taburları ise daha zor duruma düşerek Lüleburgaz yönüne kaçmaya başladı. Türk Kolordusuna bağlı birlikler Büyükderbent'te toplanmaya başladılar. Kolordu Komutanlığı birliklerin dağıtılmasını ve esir düşmesini önlemek için Bulgaristan'a sığınmayı kararlaştırdı. 20 Temmuz 1920'de I. Kolordu 700 Subay ve 5000 askerle Bulgaristan'a sığındı.


Yunan işgali süresince Çorlu, Velimeşe ve diğer yerleşim birimleri çeşitli sakıntılara maruz kaldı. Anadolu'da milli hareketin güçlenmesi ve askeri başarılar elde edilmesi Trakya'daki işgalci Yunanlıların ve yerli Rumlann baskısını arttırıyordu.


Sakarya zaferinden sonra Yunanlı'lar Çorlu ve çevresi ile Çerkezköy'de askerlik çağındaki Rum gençlerini silah altına aldılar. Çorlu çevresi ile Çerkezköy'deki Türklere eziyet edip, mal ve paralannı yağmaladılar. Velimeşe'de bu çeşit hareketlere maruz kalan birçok insanımız oldu.


Anadolu'da büyük Taarruz'un başlaması ve Yunan ordusunun yok edilmesi Çorlu ve çevresindeki Yunan askerleri, yerli Rumlar ve azınlıklar üzerinde şok etkisi meydana getirmişti.


Anadolu'da Türk ordusundan kaçan Mudanya ve Bursa civarındaki yerli Rumları gemilerle, kayıklarla Ereğli ve Tekirdağ'a çıkarıyorlardı. Ereğli'ye çıkanlar Çorlu'ya geliyorlardı. Çerkezköy, Velimeşe ve Çorlu'yu takip eden trenlerle Çorlu'dan Yunanistan'a naklediliyorlardı. Bu durumu gören yerli Rumlar ile azınlıklar da paniğe düşmüş ve kaçma hazırlığı başlamıştı.


Çorlu, Çerkezköy ve Velimeşe yöresindeki halkın araba ve hayvanlanna el koymuşlardı. Çünkü asker ve muhacir kafilelerini istasyonlara nakletmek ve askeri malzemeleri Yunanistan'a kaçırmak için bunu yapıyorlardı.


Türkleri de zorla bu işte çalıştırıyorlardı. Bazı ileri gelenleri de alıp götürmüşlerdi.


11 Ekim 1922'de yapılan antlaşma (Mütakere) hükümlerine göre Yunan birlikleri bir ay içinde Doğu Trakya'yı boşaltacak, yerine itilaf askerleri geçecekti. Bunlar da en kısa sürede bölgeyi Türk birliklerine devredecekti.


15 Ekim 1922'de Çorlu, Velimeşe, Çerkezköy ve Saray İtalyan birliklerince devir alındı. 30 Ekim'de Saray ve Çerkezköy 1 Kasım'da da Velimeşe ve Çorlu'ya Türk birlikleri gelerek yönetimi aldı. Çorlu'ya Edirne valiliğine atanan Şekir Bey ve maiyeti 600 kişilik bir birlikle geldi ve İtalyan denetim bölgesinden başlayarak Doğu Trakya'yı adım adım teslim aldı.

VelimeşeSosyal, Ekonomik ve Kültürel yönden gelişmiş durumda bulunan kasabada çevredeki Organize Sanayi Fabrikalarının kurulması nedeniyle Toplu İşçi Göçü başlamış ve çeşitli kültürlere sahip insanlar bir araya gelmiştir. Göçün başlamasıyla inşaat sektörü de canlanmıştır.


Kasabada tarım modern makinelerle yapılmaktadır. Genellikle buğday, ayçiçeği, mısır ve arpa ekilmektedir. Beklenen verim genellikle alınmaktadır. Bunun yanında ek olarak da hayvan bakıcılığı yapılmaktadır. Ancak halkın genel geçim kaynağı çevrede kurulan sanayi fabrikalarında çalışmaktadır.


Kasaba, endüstri ve sanayi konusunda da düzenli çalışma sergilemiş bulunmaktadır.


Sanayi kuruluşuna gösterilmiş olan önem dolayısıyla vatandaşların gayrimenkulleri güzel bir değer kazanmıştır. Bunun doğrultusunda tabii ki halkın sosyal yaşamında da birtakım gelişmeler görülmektedir.


Bölgede kurulmakta olan fabrikalar işsizliği ortadan kaldırmış olup aynı zamanda ileriye dönük gelişmelerin de zeminini oluşturmaktadır.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi

Tekirdağ İli sınırları dahilinde kurulan sekiz adet Islah Organize Sanayi Bölgesinden biri olan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi, BİLİM SANAYİ Ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 'na bağlı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 'nün 04/05/2012 tarihli yazısı ve ekinde onayladığı kuruluş protokolü ile Tüzel kişiliğini kazanmış, 279 sicil no su ile çalışmalarına başlamış ve yürütülen Islah çalışmalarının neticelenmesi sonucu 11.10.2013 tarihinde onaylanan kuruluş protokolü ile Islahtan çıkarak OSB niteliği kazanmıştır.


Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi sınırı, toplamda 988.10 hektarlık alanı ile Tekirdağ bölgesinin en büyük OSB si olmaya aday konumdadır. Bölge içerisindeki 182 adet işletme genel olarak, tekstil, maden endüstrisi, enerji üretimi, lojistik ve depolama, akaryakıt gibi sanayi kollarında faaliyet göstermekte olup doluluk oranı yaklaşık %40 dır.

Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun.

Ücretsiz İlan Ver!

Hemen
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Tüm Ağımızda
Ücretsiz Yayınlansın!

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! 05327449459

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.
çerkezköy satılık arsa kons iş ilanları gazino iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları